Een kijkje in de keuken van de Flevolander fokker.

De januari ooien staan inmiddels op stal en de lammeren van september worden afgeleverd. In dit stukje geven we ook meer informatie over het voeren, enten en het bemestingsplan.

Het nieuwe jaar 2020 is begonnen, dus de januari ooien staan weer op stal, ze worden gevoerd met rundveebrok. De Flevolander heeft namelijk behoefte aan koper, om die reden maken we de keuze voor Rundveebrok.

Inmiddels worden de lammeren die in september zijn geboren afgeleverd. Iedere twee weken worden ze gewogen zodat we de slachtrijpe lammeren eruit kunnen halen.

Ooien die gedekt zijn in augustus/september zijn met groen (17 dagen) en rood (17 dagen) gedekt en in december hebben we er rammen bij laten lopen met een blauw blok. Eind december zijn de ooien met groen en rood op stal gehaald en de blauwen lopen nog in het land, ze worden toegevoegd aan de andere groep die in december gedekt zijn.

De ooien worden op stal bekapt en geschoren en ingeënt tegen het Bloed.

Aflammeren
De ooien lammeren meestal in de groep af, daarna gaan ze in de kraamhokjes. Op dag 2 worden de lammeren gewogen, genummerd en ingevoerd in de computer. Op dag 3 gaat de ooi terug in de groep, er blijven maximaal twee lammeren bij de ooi, de derde en vierde gaan aan de lammerbar. Wij laten altijd twee gelijkmatige lammeren bij de moeder lopen.

De ooien krijgen hoogwaardig kuil met veel eiwit en brok, hierdoor kunnen ze veel melk produceren. De lammeren krijgen zo snel mogelijk krachtvoer, na ongeveer twee weken kunnen ze door een hek kruipen en onbeperkt krachtvoer krijgen.

Eind maart worden ze gespeend, de lammeren worden gewogen zodat wij het speengewicht hebben. Ze worden naar grootte ingedeeld en krijgen onbeperkt een eiwitrijke brok. De schapen blijven nog één week binnen om op te drogen en gaan dan weer naar de wei.

Vanaf 6 april tot 10 mei lopen er rammen bij en dan kunnen deze ooien weer in september aflammeren.

Voeren

Als de lammeren ongeveer 30 kilo zijn krijgen ze ongeveer 1 kilo krachtvoer per dag en zeker niet meer. Dit is een afmestbrok, zouden we dit onbeperkt voeren dan worden de lammeren te vet. De eerste slachtlammeren worden in april afgeleverd en dit gaat elke 2 weken zo verder.

Enten

In mei halen we de foklammeren eruit, dit zijn de zuivere Flevolanders. Deze lammeren worden geschoren en geënt tegen het Bloed en rotkreupel. Meestal gaan deze lammeren in juni als groepje de wei in. Na een maand in de wei worden ze ontwormd en weer geënt tegen beiden.

Bemestingsplan
Voor 1 februari moet er derogatie worden aangevraagd (dan mag je in plaats van 175 kilo N per hectare 250 kilo N produceren aan dierlijke mest). Er moet een bemestingsplan gemaakt worden en de voorraad mest per 1 januari moet worden opgegeven. Bovendien wordt er een mestboekhouding bijgehouden. Op deze manier kun je ongeveer 20 ooien per hectare houden plus lammeren.

De lammeren pas op 90 dagen laten tellen bij overige dieren in de mestboekhouding en zo kun je probleemloos schapen houden binnen de regels van de mestboekhouding. Heb je ongeveer 2,5 lam af te leveren per ooi (wat met Flevolanders makkelijk mogelijk is) dan heb je ongeveer 50 lammeren per Ha af te leveren. Met dit intensieve systeem kom je wel tot een goed rendement met Flevolanders.

Albert Braams