Beste NFS leden,

 

We zijn inmiddels allemaal wel bekend met de toenemende problematiek rondom de wormenresistentie.

In de vakbladen lezen we dat steeds minder middelen nog een goede werking geven en dat er in Nederland inmiddels al bedrijven voorkomen waar volledige resistentie blijkt te zijn ontstaan (en er dus geen enkel middel meer goed ingezet kan worden).

Omweiden is een goedwerkende maatregel, maar niet voor ieder bedrijf ook praktisch goed uitvoerbaar.

Bekend is dat er tussen schapen binnen een koppel verschillen bestaan in gevoeligheid voor wormen en het zou dus heel interessant zijn om deze dieren in kaart te brengen. Je kunt dan ook gericht met deze dieren gaan fokken naar een populatie die minder gevoelig is.

Het NSFO heeft inmiddels een fokwaarde schatting opgezet, die kan helpen bij het in kaart brengen van de minder gevoelige dieren.

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de voorzitter Albert Braams of de secretaris Erwin Venema.