Neem wolfwerende maatregelen in Drenthe

In de afgelopen periode zijn er vrijwel wekelijks aanvallen op schapen gemeld, vooral in het hart van Drenthe. Zo is uit DNA onderzoek gebleken dat in november en december vorig jaar een wolf schapen heeft gedood en verwond in Eext, Hooghalen, Zwiggelte en Grolloo. Dit jaar zijn er tot en met 1 februari bij elkaar 8 aanvallen gemeld in onder andere Hooghalen, Zwiggelte, Grolloo, Amen en Ekehaar. De door BIJ12 afgenomen DNA monsters zijn nog in onderzoek, maar de aanvallen hadden de typerende kenmerken van een aanval door een wolf.

Het lijkt erop dat een wolf zich al langere tijd in het hart van Drenthe ophoudt en dat deze wolf zich op schapen heeft gespecialiseerd. Wij adviseren schapen- en geitenhouders in dit gebied om hier rekening mee te houden en preventieve maatregelen te nemen. De brochure ‘Bescherming van vee tegen wolven’ van BIJ12 bevat meer informatie.
https://www.bij12.nl/assets/Brochure-BIJ12-Bescherming-van-vee-tegen-wolven-3.definitief-1.pdf

Let op, op details is deze folder achterhaald. Een nieuwe uitgave is in voorbereiding. Een goede elektrische wolfwerende omheining is 120 cm hoog. Ter bescherming tegen onderdoor kruipen is de onderste draad op maximaal 20 cm boven de grond en de spanning is minimaal 4500 Volt. Voor advies kan contact worden opgenomen met Wolf-Fencing Nederland.

Op dit moment is er nog geen subsidieregeling voor een bijdrage in de kosten. Wij werken er hard aan om dit voor elkaar te krijgen, maar kunnen geen ijzer met handen breken. Bewaar de facturen van de aangeschafte materialen, zodat te zijner tijd mogelijk een aanspraak kan worden gemaakt op een subsidieregeling.

Wel is er een mogelijkheid om materiaal van de provincie te lenen. De provincie Drenthe meldt in een persbericht: “Om nu al schapenhouders te ondersteunen bij het beschermen van hun dieren, heeft de provincie een aantal noodsets beschikbaar met wolf-werende hekwerken. Schapenhouders met dieren in een gebied waar een aanval is geweest, kunnen hierover contact opnemen met de provincie.”

Tevens is de provincie Drenthe van plan om een bijeenkomst voor schapen- en geitenhouders in het gebied te organiseren.

De wolvencommissie In Gelderland, waar wij ook zitting in hebben, heeft in principe een regeling rond. Aangezien de Gelderse regeling de standaard in Nederland kan worden, wordt er nu speciale aandacht besteed aan een gedegen en aansprekende uitwerking. Hiervoor is een eindredacteur ingehuurd. Wij verwachten dat in april de concept regeling voor een consultatieronde openbaar gemaakt zal worden.

Meer informatie:
Gijsbert Six, dossierhouder wolven Platform KSG, 06-24255303, gijsbert@gcsix.nl