Onderweg naar morgen

 

De Flevolander combineert een aantal goede eigenschappen.

Zo zijn Flevolanders prima moeders, die gemiddeld driemaal in de twee jaar aflammeren en per worp twee tot drie lammeren brengen. Daarbij is de Flevolander een sterk schaap en haalt de gemiddelde ooi een leeftijd van ruim 8 jaar.

 

Een bekend probleem van deze tijd is de wormenresistentie. Op veel bedrijven lukt het niet langer om de wormen middels medicatie voldoende onder de knie te houden.

Ook op schapenbedrijven waar Flevolanders worden gehouden, is de wormenpreventie een belangrijk vraagstuk. Net als veel andere schapenhouders, houden wij onze ooien met lammeren in het seizoen liefst buiten in de wei. De dieren krijgen iedere week een strook vers gras, waarbij we de voer- en drinkbakken met de kar voor beschutting op de strook van de week ervoor plaatsen en het achterhek hierachter plaatsen. Door deze werkwijze blijven de ooien met hun lammeren nooit langer dan twee weken op hetzelfde stukje weide en keren er pas drie maanden later weer schapen terug om te grazen op ditzelfde stukje gras. Dit is best een intensief systeem, maar werkt meestal erg goed.

 

Toch zou het mooi zijn wanneer de schapen ook zelf weerbaarder worden tegen worminfecties.

Gelukkig weten we inmiddels dat hierop geselecteerd kan worden en het niveau van resistentie in een zogenaamde fokwaarde tot uitdrukking gebracht kan worden.

Om deze reden is een aantal Flevolanderfokkers vorig jaar begonnen met het bepalen van het resistentieniveau bij de jonge ooien. Deze bepaling wordt in samenwerking met de  NSFO gedaan.

 

Doordat we binnen het Flevolander stamboek met een rammenring en beperkt aantal lijnen werken om inteelt te voorkomen, willen we als stamboek de komende jaren toewerken naar de inzet van rammen die dankzij hun afstamming ook op eigen resistentie tegen wormen goed scoren. We hopen zo naar een beter resistentie niveau te kunnen werken van alle in ons stamboek opgenomen ooien en zo nog weer een extra goede eigenschap aan de Flevolanders toe te voegen.

Dit wordt een interessante reis en we houden u graag op de hoogte.