Beste leden van het Flevolander stamboek,

 

Zaterdagmiddag 25 november willen we vanaf 13.30 onze jaarvergadering houden in het mooie Andijk.

 

We hebben voor deze middag Margit Groenevelt uitgenodigd als spreker.

Margit is als Europees specialist gezondheidszorg kleine herkauwers verbonden aan het diergeneeskundig centrum Zuid -Oost Drenthe en zal ons vanaf 15.00 uur informeren over de vruchtbaarheid van onze ooien. Hoe kun je de ooi in een optimale conditie krijgen voor de volgende dekperiode.

Verder komen andere schapenperikelen en uiteraard ook de Blauwtong aan de orde.

 

De agenda voor deze vergadering is als bijlage toegevoegd.

 

In verband met de catering ontvangen we graag even opgave voor donderdag 23 november.

We hopen uiteraard op een goede opkomst !

 

Met vriendelijke groet,

 

Erwin Venema

Secretariaat NFS