Rammenring

Om het zuivere ras de Flevolander te kunnen laten bestaan is een werkgroep opgezet. Deze kwam met een aantal conclusies en aanbevelingen, onder andere dat alleen bedrijven die zwoegervrij zijn en genetisch ongevoelig
voor scrapie, vaak aangeduid met ‘Dubbel ARR’ of ‘ARR/ARR.vrij zijn’ rammen kunnen leveren en dat de erfelijke variatie zo groot mogelijk moest blijven.

Het resultaat van alle conclusies is de rammenring met 10 rammen, welke is gestart in 2002. Vijf rammen werden ingebracht door de eerste 5 leden van de rammenring en de overige vijf werden overgenomen van de Waaiboerhoeve.

Op dit moment draait de rammenring volop. Dat wil zeggen dat wij ons verplichten om onverwante rammen te fokken uit onze beste ooien en deze door te leveren aan onze collega in de rammenring. Deze is op zijn beurt verplicht om deze rammen te ontvangen en in te zetten. Na bewezen diensten worden deze rammen verkocht voor de slacht of voor de inzet buiten de rammenring. Op deze manier beschikken wij gezamenlijk over 10 rammenlijnen. Door nauwkeurige registratie en strenge selectie op de bedrijven, zijn wij ervan verzekerd dat de inteelt beperkt blijft en dat de kwaliteit verbetert. En dat er ook voldoende kwaliteitsrammen beschikbaar zijn ook voor de houderijbedrijven.

De afspraken die gemaakt zijn binnen de rammenring, zijn terug te vinden onder Reglementen.

Onderstaande bedrijven nemen deel aan de rammenring:

Naam Woonplaats Telefoonnummer Emailadres
Jakob Joling Emmen 0591-630967 jakobjoling@live.nl
Rutger Emmens Peize 06-18658142 ensing.emmens@gmail.com
Leonard Schrijver ’s Gravenpolder 06-12798740 leonardschrijver@hotmail.com
Ar Jansen Stedum 06-14427246 ar.jansen@hotmail.com
Erwin Venema Andijk 06-52001407 polderparelsandijk@gmail.com
Albert Braams Foxwolde 050-5032470 braams.lamsvlees@gmail.com

Mocht u belangstelling hebben in een nieuwe (zuivere en gecertificeerde) ram, neemt u dan contact op met een van de deelnemers van de rammenring.

Voor meer informatie met betrekking tot de rammenring kunt u contact opnemen met Rutger Emmens: ensing.emmens@gmail.com / 06-18658142