Het Nederlands Flevolander Stamboek (NFS)

In 1985 besloten 36 fokkers het Nederlands Flevolander Schapenstamboek (NFS) op te richten. Omdat het voornaamste doel van de Flevolander de productie van vleeslammeren is, worden hoge eisen gesteld aan het aantal geboren lammeren en de tussenworptijd, alsmede de breedte, diepte, lengte, bespiering en groeisnelheid. De vooruitgang in het ras wordt voornamelijk bepaald door de hoge eisen die aan de rammen gesteld worden, alvorens ze ingeschreven worden in het stamboek en door selectie op de individuele bedrijven.

In 2000 nam de ledenvergadering van het NFS het besluit toetreding van leden, die niet aan het in stamboekverband fokken van zuivere Flevolanders doen, mogelijk te maken. Het doel van de NFS is: het bevorderen van de kwaliteit en het gebruik van het Flevolanderschaap in de ruimste zin.

Vanaf het najaar 2015 is het NFS aangesloten bij het NSFO.

Mocht u meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met de secretaris of met het NSFO. Aanmelden als lid van de vereniging kan bij het NSFO.

Rammenring

Om het zuivere ras de Flevolander te kunnen laten bestaan, is een werkgroep opgezet. Deze kwam met een aantal conclusies en aanbevelingen. Onder andere dat alleen bedrijven die Zwoeger en Scrapie vrij zijn rammen kunnen leveren en dat de erfelijke variatie zo groot mogelijk moest blijven.

Het resultaat van alle conclusies is de rammenring, welke is gestart in 2002. Vijf rammen werden door 5 bedrijven, welke geschikt en bereid waren mee te werken overgenomen.

Op dit moment draait de rammenring volop. Dat wil zeggen dat wij ons verplichten om onverwante rammen te fokken uit onze beste ooien en deze door te leveren aan onze collega in de rammenring. Deze is op zijn beurt verplicht om deze rammen te ontvangen en in te zetten. Na bewezen diensten worden deze rammen verkocht voor de slacht of voor de inzet buiten de rammenring. Op deze manier beschikken wij gezamenlijk over 10 rammenlijnen. Door nauwkeurige registratie en strenge selectie op de bedrijven, zijn wij ervan verzekerd dat er geen inteelt plaatsvindt en dat de kwaliteit verbetert. En dat er ook voldoende kwaliteitsrammen beschikbaar zijn.

De afspraken die gemaakt zijn binnen de rammenring zijn terug te vinden onder Reglementen.

Onderstaande bedrijven nemen deel aan de rammenring:

Naam Woonplaats Telefoonnummer Emailadres
Jakob Joling Emmen 0591-630967 jakobjoling@live.nl
Rutger Emmens Peize 06-18658142 ensing.emmens@gmail.com
Leonard Schrijver ’s Gravenpolder 06-12798740 leonardschrijver@hotmail.com
Ar Jansen Stedum 06-14427246 ar.jansen@hotmail.com
Erwin Venema Andijk 06-52001407 polderparelsandijk@gmail.com
Albert Braams Foxwolde 050-5032470 braams.lamsvlees@gmail.com

Mocht u belangstelling hebben in een nieuwe (zuivere en gecertificeerde) ram, neem dan contact op met een van de deelnemers van de rammenring.

Voor meer informatie met betrekking tot de rammenring kunt u contact opnemen met Rutger Emmens: ensing.emmens@gmail.com / 06-18658142